top of page

Regulamin Akademii Nauczyciela Pegasus

Logować się

Warunkiem przyjęcia na kurs jest otrzymanie przez Pegasus Teacher Academy potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji jest dokumentem zawierającym wszystkie informacje dotyczące kursu i warunków płatności. Bez otrzymania tego dokumentu student nie może być uznany za zapisanego na kurs.

Umiejętności językowe

Zapisując się oświadczasz, że Twój poziom znajomości języka jest zaawansowany, co najmniej na poziomie B2 CEFR. Sprawdź, co oznacza poziom B2tutaj.

Zapłata

Płatności należy dokonać za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej lub przelewem bankowym przed rozpoczęciem praktyki nauczyciela na całkowitą kwotę opłat.

Anulacje i zwroty

Anulowanie należy zgłosić e-mailem na adres carolina.castro@pegasusteacheracademy.com.

W przypadku anulowania przekazanych:

 

  • Na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu Pegasus Teacher Academy zwraca 50% kwoty.

 

  • 15 dni przed rozpoczęciem kursu Pegasus Teacher Academy zwraca 40% kwoty.

 

  • Mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu Pegasus Teacher Academy zwróci 30% kwoty.

 

Po rozpoczęciu kursu pełna kwota zostanie zatrzymana i nie będzie możliwości zwrotu. Nie ma refundacji za kursy, w których nie uczestniczyłeś po dacie rozpoczęcia.

Jeśli Pegasus Teacher Academy anuluje doświadczenie nauczyciela z nieprzewidzianych powodów, wszystkie opłaty zostaną zwrócone zarejestrowanym studentom.

 

Orzecznictwo

 

Aby uzyskać certyfikat ukończenia któregokolwiek z doświadczeń nauczyciela, konieczne jest pomyślne ukończenie i udostępnienie trenerowi co najmniej 80% zadań.

Uskarżanie się

Wszelkie skargi studentów dotyczące aspektów oferowanych usług należy kierować pocztą elektroniczną na adres carolina.castro@pegasusteacheracademy.com. Jeśli skargi zostaną otrzymane przed zakończeniem kursu, w miarę możliwości zostanie podjęta natychmiastowa interwencja w celu rozwiązania problemu.

Akceptacja regulaminu

Po zapisaniu uczeń automatycznie akceptuje warunki zapisania do szkoły.

bottom of page